• Parkeringsfirmaet OnePark kontrollerer gården, og kun biler med gyldig tilladelse må parkere.
 • Der er én parkeringstilladelse til hver lejlighed, og tilladelsen må kun benyttes til egen bil og ikke til gæsteparkering. Der henvises til at parkere langs Damhusvej.
 • Alle parkeringstilladelser er nummererede, så hver lejlighed har sit eget nummer.
 • Der er 7 parkeringspladser: 3 op mod væggen til venstre for garagen, 2 foran cykelskuret (med hensyn til at cykler skal kunne komme ud og ind) og 2 op mod væggen til højre for cykelskuret. Det er forbudt at parkere andre steder i gården.
 • Der vil kun blive udstedt kontrolgebyr til biler uden tilladelse – altså kan man ikke blive afkrævet kontrolgebyr for at holde forkert eller uden for ”båsene” i gården.
 • Hvis man mister sin parkeringstilladelse, kontaktes bestyrelsen for at få udstedt en ny tilladelse. Eventuelle omkostninger er egenbetaling.
 • Motorcykler er undtaget for kontrolgebyr, men de skal som altid holde langs husmuren eller steder, hvor de ikke spærrer for bilernes parkeringspladser.
 • Bestyrelsen kan udstede midlertidige parkeringstilladelser ved akut behov. Fx håndværkere, der er nødsaget til at holde i gården.
 • Parkeringstilladelserne er påtrykt en udløbsdato, og op til denne dato, vil man kunne bytte sin gamle tilladelse til en ny hos bestyrelsen.
 • Hvis man ønsker at klage over et kontrolgebyr skal det ske direkte til OnePark, da bestyrelsen ikke har noget med disse at gøre.
 • Det er ikke tilladt at parkere på fortovet rundt om bygningen. Af- og pålæsning er dog ok.

Cykelparkering

 • Cykler skal stilles enten i kælderen, hvor der er afsat plads til det, eller i cykelskuret.
 • Cykler skal altid placeres med hensyn til, at også andre skal have mulighed for at kunne få deres cykler ind eller ud.
 • Cykler, der ikke længere benyttes, skal fjernes, så de ikke optager plads for andre.
 • Hvis skuret overfyldes med cykler, bliver der ryddet op i dem. Det foregår ved at der påsættes en seddel på hver enkelt cykel med beskeden om, at hvis sedlen ikke fjernes inden for en vis tidsperiode, bliver cyklen kørt væk. Der bliver gjort opmærksom på dette på hjemmesiden og i opgangene i god tid inden.