• Affaldsskakterne i køkkenet ER LUKKET OG MÅ IKKE BENYTTES! Smides der noget i skakterne, bliver det ikke fjernet, og det vil omgående tiltrække rotter og skadedyr.
  • De grønne containere i gården er kun til almindeligt køkken- og husholdningsaffald.
  • Det er ikke tilladt at komme papkasser, flasker, mv. i containeren. Papkasser kan puttes i papircontaineren, mens flaster skal afleveres i nærmeste flaskecontainer (Plumsgade 14)
  • Batterier kan lægges i lukkede poser i sidekasserne på affaldscontainerne.
  • Miljøfarligt affald (små mængder af malingrester, lim, tom emballage og klude brugt til olie og kemikalier) skal afleveres på genbrugspladsen.