Ejerforeningen administreres af:

J.T. Regnskab og Administration ApS
Bogensevej 42 A
5257 Odense N – Næsby

Administrationens opgaver er: 

  • Udarbejdelse af regnskab og budget
  • Administration af foreningens løbende indtægter og udgifter.
  • Lave vand- og varmeregnskab
  • Indkalde til generalforsamling

 

Fraflytning og adresseændring:

  • Adresseændring på ejerlejlighedens ejer bedes oplyses til administratoren.
  • Ved salg af lejlighed bedes man meddele sin nye adresse, købers navn, samt dato for overtagelse til administrator. I den forbindelse skal sælger selv kontakte Clorius for aflæsning af vand og varme, samt Energi Fyn for aflæsning af el.