Der opfordres til, at vi holder øje med hinanden og siger til, hvis nogen ikke kan følge reglerne. Enten ved direkte at gøre vedkommende opmærksom på forkert opførsel, eller ved at indberette det til bestyrelsen.

Rod og affald koster ejerforeningen penge!
Penge der kunne komme os alle til glæde på andre områder.

Ordensreglement

 • Opgangene holdes fri for ting og affald. Dette skal sikre fri passage ved brand. Tillige skal det være muligt for vor vicevært at rengøre trappearealet.
 • Opslagstavlerne i hver opgang bruges til information fra beboere, vicevært og bestyrelsen.
 • Det er tilladt at holde dyr i ejendommen, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere. Kattegrus mv. må IKKE smides i affaldsskakterne, men lægges i aflukket plasticpose i containeren i gården.
 • Det er forbudt at lufte lufte dyr i gården.
 • Endvidere er det også forbudt at fodre dyr i gården, da dette tiltrækker skadedyr. (mus, rotter, duer o.l.)
 • Skal man holde fest, bedes opgangen orienteres herom ved opslag, helst en uge før. HUSK at tage hensyn under festen: Hold døre og vinduer lukket, da dette virker som en forstærker og vækker alle i ejendommen.
 • Højt musik bør generelt undgås.
 • Højtalere må ikke sættes direkte på gulvet eller skrues direkte på en væg, da lyden vil forplante sig til de omkringliggende lejligheder.
 • Der må ikke vaskes tøj om natten.
 • Ro efter kl. 23:00.
 • Ved renovering mv. af lejlighederne, hvor man har behov for at lukke for vand eller lign., skal dette orienteres via opslagstavlen i god tid.
 • Ved mindre opgaver til vores vicevært, skal dette lægges i plastlommen på opslagstavlen i den enkelte opgang. Ved større opgaver bedes du kontakte et medlem af bestyrelsen.
 • Glas skal afleveres i de af kommunen opstillede glascontainere. Den nærmeste befinder sig på Plumsgade nr. 14